Bulgaria needs reforms in the agencies that fight fraud and corruption

Bulgaria needs reforms in the agencies that fight fraud and corruption. This was stated by Director General of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Giovanni Kessler, who is visiting our country….

България се нуждае от реформи във ведомствата за борба с измамите и корупцията

България се нуждае от реформи във ведомствата за борба с измамите и корупцията. Това заяви генералният директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Джовани Кеслер, който е на…

Становище на УС на Сдружение “Клуб-Журналисти срещу корупцията”

ДО Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СТАНОВИЩЕ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ-ЖУРНАЛИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ Бихме искали да дадем становище по Доклад от заместник министър-председателя по правосъдие, вътрешен…

BRUSSELS – Mattia Pellegrini has just been nominated new Head of Cabinet of Ferdinando Nelli Feroci

BRUSSELS – Mattia Pellegrini has just been nominated new Head of Cabinet of Ferdinando Nelli Feroci, European Commissioner for Industry and Entrepreneurship. After obtaining the European Parliament’s approval, the new…

Mattia Pellegrin беше номиниран за нов началник на кабинета на Ferdinando Nelli Feroci

Mattia Pellegrin току-що беше номиниран за нов началник на кабинета на Ferdinando Nelli Feroci, европейски комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството. След получаване на одобрение от Европейския парламент, новият…

Пир по време на чума за ТЕЦ „Марица Изток 2”

Готвен е проекто меморандум с китайска фирма за сероочистките, ТЕЦ-а ще бъде задължен да изплати близо 45 милиона лева за 85 дни, ако документа бъде подписан В пет без десет…

Честит 10 годишен юбилей!

Клуб-ЖСК днес отбелязва 10 години от учредяването си. На 16 април 2004г 28 представители на медиите и различни власти създават сдружението Клуб-журналисти срещу корупцията. Честит празник скъпи колеги, съмишленици и…

ЦППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят „регистър на срама“ в обществените поръчки

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят и публикуват „регистър на срама“ в сферата на обществените поръчки. В регистъра…

Проведе се общо събрание на Клуб-ЖСК

На 11.02 се проведе общо събрание на Клуб-ЖСК е обнародвана. Срещата се състоя в офиса на клуба. На нея беше избран нов Управителен съвет и бяха взети важни решения за…

Председател на УС на „Клуб – ЖСК” Ренета Николoва е избрана за член на Обществения съвет за обсъждане на промените в Изборния кодекс

Временната парламентарна комисия за обсъждане на промените в Изборния кодекс проведе първото си заседание. На първото си заседание членовете на комисията обсъдиха и приеха вътрешните си правила за работа. Временната…