Пир по време на чума за ТЕЦ „Марица Изток 2”

Готвен е проекто меморандум с китайска фирма за сероочистките, ТЕЦ-а ще бъде задължен да изплати близо 45 милиона лева за 85 дни, ако документа бъде подписан

aec
В пет без десет на края на това правителство се очаква „Марица Изток 2” да подпише меморандум за разбирателство с китайската фирма „Джъдзян Джеда Инсигма Груп Ко” към Договора за изграждане, доставка, монтаж и оборудване на сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6 на ТЕЦ-а. Меморандумът се очаква да бъде подписан на 15 юли тази година, като предвижда в продължение на 85 дни “Марица Изток 2″ да заплати на изпълнителя китайската фирма 45 милиона лева и да не претендира повече за незавършени по договора работи и дефекти по сероочистките на блоковете, научи Факти.бг от източници в БЕХ.

Спорът между възложителя и изпълнителя е дълъг в годините. Той датира от 2012 година, още когато „Марица Изток 2” бе завела искове към китайската фирма за забавяне на съоръжението и за незавършени работи и дефекти по сероочистващата инсталация. „Джъдзян Джеда Инсигма Груп Ко” пък от своя страна на 12.10.2013 година заведоха дело в Първоинстанционното търговско отделение на Китай за спор за деликатна отговорност.

Споразумението идва в момент, в който „Марица Изток 2” е в изключително затруднено положение, тъй като търси спешно финансова институция, която да предостави кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт. ТЕЦ-ът е поискал да получи заем от 20 млн. лева, като той ще бъде върнат за 9 месеца. Покани за преговори са изпратени директно към 5 от големите финансови институции в страната, е записано в обявлението на централата. От държавната ТЕЦ изтъкват, че се налага спешно да търсят нов кредит, защото компанията има два блокирани заема в Корпоративна търговска банка. Именно заради невъзможността да използва средствата, централата няма свободни пари в момента да изплаща заплатите на 2500 служителите, както и да се разплаща с контрагентите си. От ТЕЦ-а обясняват, че с блокирането на двата кредита в КТБ, които са за общо 30 млн. лева, централата не може да извършва нормално функциите си и няма „бързоликвидни средства”.

С поетите ангажименти по споразумението ще трябва да се справя задаващото се служебно правителство. Изтъкнатите аргументи ще бъдат, че ако споразумението не бъде сключено, ще се заплащат неустойки, макар че именно тези плащания се бавят от 2012 година насам.

Ето и някои от негативните последици, произтичащи от договорените условия на готвения Меморандум за разбирателство, които представляват пряка вреда за „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД:

Според експерти „ТЕЦ Марица Изток 2“ се съгласява да оттегли иска си за усвояване на гаранцията за добро изпълнение в размер на 8 563 240,27 EUR и допълнителна възможност да се обезпечи сумата на гаранцията за добро изпълнение от 8 563 240,27 евро за бъдещи искове.

С Меморандума не е уреден въпросът за претенциите на Европейската комисия чрез нейния разследващ орган ОЛАФ относно извършена измама от Инсигма при участието в търга, установена в Окончателен доклад на ОЛАФ от 11.04.2011 г.. С доклада се иска от България връщането на сумата от 7 500 000 евро безвъзмездна помощ, отпусната по Кохезионния фонд на ЕС. Така на практика отговорен за връщането на тази сума на ЕС ще бъде крайният бенефициент – „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

Сключването на Меморандума е в нарушение на българското и европейското законодателство, тъй като Министерството на околната среда и водите като договаряща страна по проекта не е одобрило и подписало Меморандума чрез министъра;

„ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД е в изключително тежко финансово положение. Публично е оповестено, че възложителят няма необходимите средства да осигури заплати на персонала си и е в дълбока кредитна задлъжнялост както към банки, така и към доставчици. Подписването на меморандум, с който „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се задължава да изплати над 22 000 000 евро, ще доведе дружеството до фактическа несъстоятелност.

С Меморандума „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД ще признае, че не разполага с оригинал на гаранцията за добро изпълнение, издадена за сумата от 8 563 240,27 EUR. Въпросът е как тогава на два пъти официално е предявен иск за теглене на суми по гаранцията, след като възложителят физически не притежава оригинала на ценната книга. Тези действия могат да се тълкуват като измама от страна на ръководството на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.

По неофициална информация шефът на ТЕЦ „Марица Изток 2” Живко Гинчев не е особено съгласен с подписването на Меморандума, но е бил извикан от несменяемия кадровик Георги Христозов, който в момента е председател на Съвета на директорите на БЕХ и бивш директор на „Марица Изток 2”. Експерти коментират, че се готви пир по време на чума за и без това изпадналия в затруднение ТЕЦ. Не е ясно дали стратегията с „тупкането на топката” и довеждането до арбитраж на спора ще доведат до очаквания ефект. В това отношение ТЕЦ-ът вече има опит при предишния си директор.

Факти.бг разполага с проекто Меморандума, който предстои да се сключи.

Автор: Калина Петрова