Председател на УС на „Клуб – ЖСК” Ренета Николoва е избрана за член на Обществения съвет за обсъждане на промените в Изборния кодекс

Временната парламентарна комисия за обсъждане на промените в Изборния кодекс проведе първото си заседание. На първото си заседание членовете на комисията обсъдиха и приеха вътрешните си правила за работа.
Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс избра 28-членен Обществен съвет към комисията. Народните представители от комисията гласуваха единодушно за състава на съвета. Негов председател ще е проф. Емилия Друмева от Гражданския борд за прозрачни и свободни избори. Заместници ще бъдат проф. Михаил Мирчев от ГИСДИ и Димитър Димитров, преподавател по избирателни системи в СУ „Св. Климент Охридски”.

Председателят на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс Мая Манолова обясни подбора на състава на Обществения съвет с това, че в него има хора с изявени позиции и с различна политическа ориентация. Част от тях са участвали в предишния Обществен съвет по изработване на проекта за Изборен кодекс и са доказали своята експертност. По думите на Мая Манолова проф. Емилия Друмева е безспорен авторитет и експерт, който е работил по времето на различни правителства.

Другите членове на Обществения съвет към комисията са Ангел Славчев от Сдружение „Граждански контрол“, Антоанета Лозенска от СЕМ, Анюта Качева от БНР, Божидар Томалевски от Асоциация на българите по света, Бойко Василев от БНТ, Валери Димитров от Сметната палата, Владимир Брезоев от Сдружение „Активни българи в гражданска държава”, Гриша Камбуров от Български медиен съюз, Даниел Пейчев от Българска асоциация по изборни системи, Ивайло Цонев от Европейско общество за защита на човешките права, Иван Гетов от ГРАО, Ивилина Алексиева от Института за модерна политика, Ирина Абаджиева–Репуц от Инициативен родителски комитет, Йорданка Бачева от сдружение „Нова алтернатива”, Лазарина Бонева от Институт за социална интеграция, Лилия Христова от НСОРБ, Мехти Меликов от АБРО, проф. Михаил Константинов, Таня Цанева от ГИСДИ, Пройчо Караиванов от БСЧИГП, Ренета Николова от клуб „Журналисти срещу корупцията”, Светослав Николов от Граждански комитет „Равни пред закона”, София Янчева – Олева от Национална Асоциация на секретарите на общини, Стефан Манов от Временни обществени съвети на българите в чужбина, Стоил Стоилов и Хараламби Анчев – експерти.