Георги Христозов е боравил с документи с гриф „Секретно” през 2009 година, когато не е имал никакъв допуск

Доклад на АДФИ от 2010г. доказва деянието
Явор Симов

Доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, доказва , че Георги Христозов , като изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД е бил упълномощен от Съвета на директорите да води преговорите, да организира специална обществена поръчка за охрана на централата и да разписва съпътстващите документи. Доклада е изготвен от главен финансов инспектор от АДФИ Георги Йоргов на 5 май 2010г. Съставени са повече от 10 акта на тогавашния изпълнителен директор Георги Христозов за нарушаване на Закона за обществените поръчки извършвани в централата. Според заключението на документа Георги Христозов не оспорва направените констатации, цитирам „ Потвърждаваме констатациите и отговорности , същите остават непроменени, както са отразени в доклада”. Христозов е изпратил писмени обяснения, в които се оправдава, че вина за неспазването на ЗОП имат неговите подчинени, които били наказани. Според официалния отговор от ДКСИ и сегашния икономически министър Драгомир Стойнев Христозов притежава достъп до ниво „Поверително” издаден в края на 2010г. Според доклада на АДФИ , обаче става ясно, че през 2009 година Христозов е боравил с документи, които са с гриф „Секретно” без да е имал какъвто и да е достъп до класифицирана информация.
Предложението за откриването на специална обществена поръчка е направено от ръководителят на отдел „Сигурност и управление при кризи „ Константин Колев с докладна записка от 8 юни 2009г. Тя е адресирана до главния изпълнителен директор Георги Христозов . Според докладната записка има необходимост от провеждане на процедурата, защото са констатирани не малко проблеми при работата на дружеството свързани със сигурността и безопасността му , и подсигуряването срещу рискове от саботиране на дейността му и дори от терористични атаки. Предвидено е ниво на класификация на държавна тайна с гриф „Секретно” на плана за охрана на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД пише на 23 страница в доклада на АДФИ. След това предложение , с което е запознат , Христозов изпраща докладна записка до Съвета на директорите , в която предлага откриване на процедура за специална обществена поръчка.
В доклада на АДФИ са описани множество случаи, при които е нарушаван Закона за обществените поръчки от главния изпълнителен директор Георги Христозов. След като Георги Христозов има достъп до класифицирана информация издаден в края на 2010 година до ниво „Поверително” , при това неправомерно и след като по негово разпореждане нивото на секретност в централата е свалено от „Секретно” на „Поверително” , означава, че по време на сключването на договорите за охрана през 2009 година той е нарушил закона, боравейки с документи с гриф „Секретно”. Затова нека министър Драгомир Стойнев отново да помисли дали иска да се превръща в съучастник на това нарушение на закона, прикривайки дейността на Георги Христозов. Прокурорското постановление на Софийска градска прокуратура категорично е доказало, че Христозов не може да получи никакъв достъп до класифицирана информация и затова разпорежда той да бъде отстранен. С искането за отстраняване в постановлението прокуратурата иска да предотврати извършването на нови престъпления, да защити документите , който са държавна тайна от нерегламентираното посегателство от страна на Христозов. Ако министър Стойнев не го изпълни става съучастник в сериозно закононарушение.
Главният прокурор Сотир Цацаров вече каза – „Прокуратурата си е свършила работата… Щом сме направили първата крачка ще направим и втората.”

Download (DOC, 29KB)

20130628_122918

20130628_102412

20130628_123133

20130628_123207