ДКСИ: Достъпът до класифицирана информация на осъждано лице следва да се отнеме

Енергийният министър Драгомир Стойнев съобщи , че изпълнителният директор на БЕХ Михаил Андонов е отстранен, защото му е отнет достъпа до класифицирана информация . Според Стойнев това пречело на работата му, защото обектите на БЕХ са от националната сигурност на страната и щом Андонов няма допуск не може да е на тази длъжност. Новия член на борда на директорите на БЕХ Георги Христозов обаче е осъждано и реабилитирано лице според свидетелство за съдимост издадено от районния съд в Стара Загора с рег номер 172 от 06.01.2010г. Това означава, че по Закона за защита на клесифицираната информация /ЗЗКИ/ той не може да получи какъвто и да е достъп. Въпреки това в официален отговор на Държавната комисия за сигурност на информацията /ДКСИ/ се казва, че Христозов има достъп до ниво “Поверително”. Може би затова новият енергиен министър беше лаконичен , че Христозов има достъп без да уточнява какъв.Независимо, че Христозов противозаконно има издаден достъп до ниво “Поверително” той пак не може да борави с информацията в Българския енергиен холдинг, защото степента на секретност там е ниво “Секретно”.Според ДКСИ обаче,ако се установи , че едно лице не отговаря на което и да е от изискванията на член 40 ал.1 от ЗЗКИ / Разрешение за достъп може да получи лице което …не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер , независимо от реабилитация/ достъпът до класифицирана информация, информация следва да бъде ограничен , а разрешинието за достъп до класифицирана информация да бъде отнето.Министър Стойнев дори показал пред вестник Труд свидетелство за съдимост , в което пише, че Георги Христозов не е осъждано лице, но с малката подробност,че този документ е ваден за постъпване на работа , а не за проучване за достъп. Възниква и въпросът кое от двете свидетелства за съдимост не е истинско, ако към днешна дата се окаже, че наистина Христозов не е осъждано лице това ще означава, че един от двата документа издадени от съда е фалшив. Клуб “Журанлисти срещу корупцията” отправи вчера следните въпроси до енергийния министър Драгомир Стойнев , но все още не сме получили какъвто и да е отговор.

1. Какви действия ще предприемете спрямо г-н Георги Христозов?
2. Ако не бъде отстранен как според Вас той ще може да борави с документо-оборота на БЕХ, при положение, че има регистратури с ниво “Секретно”, а той има разрешение само до ниво “Поверително” и то издадено противозаконно?
3. Ще спазите ли обещанието си за прозрачност и спазване на закона?
4.Как ще обясните оставането му на този пост след като причината за отстраняването на Михаил Андонов казана от Вас е точно отнет достъп до класифицирана информация?