Клуб ЖСК проведе Кръгла маса на тема „Порочни модели в енергетиката и обществените поръчки“

ръгла маса на тема „Порочни модели в енергетиката и обществените поръчки“ се състоя днес в София прес. Специални гости на събитието бяха д-р Константин Тренчев – председател на КТ „Подкрепа”, инж. Ангел Божилов – енергиен експерт към КТ „Подкрепа” и инж. Владимир Петров – независим експерт. Сдружение „Клуб – журналисти срещу корупцията“ е учредено на 6 април 2004 г. от 25 журналисти от 18 водещи медии. В момента клубът има осем регионални структури – във Видин, Кърджали, Враца, Пловдив, Стара Загора, Варна, Монтана и Бургас и наброява повече от 190 членове.

Клубът организира тази кръгла маса, за да представи своите предложения за прозрачност, които ще предаде и на президента на Република България – Росен Плевнелиев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
В сферата на енергетиката:
1. Незабавна констатация за състоянието на държавните централи, произвеждащи електроенергия.
2. Одит, който да бъде извършен от международни експерти.
3. Сезиране на прокуратурата за възобновяване на спрените досъдебни производства, водени срещу административните ръководства на държавните централи и свързаните с тях лица и фирми. Отстраняване на ръководствата на разследваните централи.
4. Разсекретяване на проверките, извършени от Инспектората на МС от 2005 до 2013 г.
5. Незабавна проверка от ДКЕВР в частните централи, произвеждащи ток с цел установяване разликата между декларираната себестойност на производствените разходи и действителната им себестойност.
6. Съставяне на екип от юристи за анализ, предоговаряне или разваляне на неизгодните договори за изкупуване на ел.енергия от ВЕИ, ВЕЦ и ТЕЦ
7. Разсекретяване на договорите на фирмите, купували и продавали ток от държавните централи, както и условията, при които са спечелени търговете от тях. Отчет на получените от продажбата средства.
8. Разсекретяване на проверките на НАП в сектор „Енергетика“.

В сферата на обществените поръчки:

• уеднаквяване на процедурите,методиките и критериите за оценка на кандидатите в търговете,

• въвеждане на типови договори,

• опростяване на документацията,

• забрана на разсрочените плащания,
• забрана за обявяване на поръчка без общината да има финансов ресурс за заплащане,
• забрана за участие на фирми на депутати и общински съветници и хора,свързани с изпълнителната, законодателната и съдебната власт,
• обжалванията на обществените поръчки да отиват в административните съдилища с участието на прокурор, без да минават през КЗК,
• ревизия на КЗК за последните 10 години – съобразяване или несъобразяване с решенията на ВАС и практиката , установена от Агенцията по обществени поръчки.