Нов облик на сайта

Сайтът на Сдружение “Клуб – журналисти срещу корупцията” вече има нов облик. Старият ни страница можете да видите на адрес: http://nenakorupciata.org/old