Започва проверката на ЕК в енергетиката

У нас пристигат и експерти на Световната банка, за да се включат в инспектирането на енергийната система

Тази седмица започва проверката от Европейската комисия (ЕК) на българския енергиен сектор. Тя ще се ръководи от представители на Генерална дирекция “Енергетика” на ЕК. Експертите ще прегледат законодателната рамка и структурните компоненти на българския енергиен сектор, като целта е да бъдат идентифицирани най-важните проблеми в сектора. В нейния ход експертите на ЕК ще проведат двустранни срещи с екипите на МИЕТ, ДКЕВР и мениджъри на големи дружества от енергийния сектор. Проверката ще се фокусира върху следните ключови теми:

– правомощията и независимостта на националния регулатор;

– БЕХ и ролята му на българския енергиен пазар;

– структурата и дейността на националния електроенергиен пазар;

– структурата и дейността на националния газов пазар, като се има предвид диверсификацията и спецификите на производството на газ;

– механизмите на ценообразуване в енергетиката.

Проверката беше договорена по време на посещението на министър-председателя Марин Райков, вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев в Брюксел. Днес у нас пристигат експерти на Световната банка, за да се включат в инспектирането на енергийната система. Те ще оценяват ефективността на инвестиционните разходи в енергетиката, съобщи служебният министър на икономиката Асен Василев, цитиран от ТВ Европа. Към момента системата се проверява както от прокуратурата, така и от различни национални контролни структури. Очаква се във вторник към експертите от Световната банка да се присъедини и екипът проверяващи от дирекциите “Конкуренция” и “Енергетика” на Европейската комисия. Те ще изследват дали договорите в енергетиката съответстват на европейските регламенти. В края на април в Брюксел представителите на еврокомисията ще запознаят вицепремиера Екатерина Захариева и министър Асен Василев с междинен доклад от проверката.